No. Sebut Harga: MTO/KP/KEW(P)/1-7-72 (X0281201020160037)

Last modified on .

 

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGHANTARAN PERALATAN BAGI “TENDER FOR THE
PROCUREMENT OF DIGITAL HIGH DEFINITION (HD) TV FACILITIES FOR PARLIAMENT OF
MALAYSIA, KUALA LUMPUR”
No. Sebut Harga: MTO/KP/KEW(P)/1-7-72 (X0281201020160037) dipelawa mulai 22 September 2016 hingga 4 Oktober 2016
 

{edocs}pdf16/X0281201020160037.pdf,100%,800{/edocs}

Print