Pandangan itu disuarakan oleh Pengerusi Persatuan Veteran Ang­katan Tentera Malaysia (ATM), Sena­­tor Tan Sri Mohd. Anwar Mohd. Nor bahawa kepentingan ilmu dalam melahirkan perajurit berkepemimpinan tinggi sangat mus­tahak kepada agenda mempertahankan negara.

Lebih-lebih lagi, ujar bekas Pang­­lima ATM itu, ketika landskap pertahanan antarabangsa berevolusi selepas pasca Perang Dunia Kedua yang melihatkan ancaman bukan lagi datang daripada sesebuah negara tetapi oleh kumpulan atau ge­rakan dengan agenda ter­tentu.