Kunjungan hormat bertemu Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, YBhg. Datuk Haji Mansor bin Sudin