Direktori Negeri

Seksyen Kejuruteraan Radio, Penyiaran Sarawak

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1 Kosong Penolong Pengarah J44 082-248422 Samb 307
2 Encik Abang Khir Abang Joss Ketua Unit Bengkel & Bangunan / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 217
3 Mik anak Agok Ketua Unit Automasi / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 215
4 Puan Teresa Entunan anak Galungan Ketua Unit MCR / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
5 Puan Shaharyati Tulimen Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 345
6 Puan Siah binti Ulis Ketua Unit SOC / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
7 Encik Awang Marzuki Awang Daud Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 302
8 Encik Edwin Jambol Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 226
9 Puan Citra Dewi Salaiman Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269

Sub-kategori

Unit Sumber Dan Fasiliti

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1
Sharhayati binti Tulimen Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 269
2
Rasli bin Jilin Penolong Jurutera JA29 rasli@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
3
Mohd Nurashura bin Abdullah Penolong Jurutera JA29 nurashura@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
4
Mohd Zainal bin Bujang Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269
5
Citra Dewi binti Salaiman Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269
6
Vijaya Luxmi Imelda Kali Penolong Jurutera JA29 vijaya.luxmi@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
7
Sukarno bin Ishak Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 217
8
Ahmad bin Klompot Pembantu Kemahiran H19 082-248244 Samb 217

Unit Jentera Bangunan Dan Elektrikal

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1
Khairuddin bin Karim Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 356
2
Vong Choon Chan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 356
3
Moksin bin Bujang Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 356
4
Asin Kanai Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 356

Unit Luar Siaran

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1
Edwin Jambol Radin Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 226
2
Marzuki Abdul Hamid Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
3
Liong Hai Toon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
4
Nordiana Rabaee Penolong Jurutera JA29 nordiana@rtm.gov.my 082-248422 Samb 226
5
Hussein Shuini Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
6
Syed Faizal Wan Dahlan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226

Unit Automasi

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1
Mik Anak Agok Penolong Jurutera JA36 mik@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
2
Neyah binti Anggas Penolong Jurutera JA29 neyah@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
3
Haslinda binti Haji Taha Penolong Jurutera JA29 haslinda@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
4
Salmi binti Haji Buang Penolong Jurutera JA29 salmi@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215

Unit Toc (Technical Operation Center)

NO. Gambar NAMA PEGAWAI JAWATAN EMEL NO. TELEFON
1
Awang Marzuki Awang Daud Penolong Jurutera JA36 amad@rtm.gov.my 082-248422 Samb 222
2
Fong Hock Leong Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
3
Wong Ley Hoon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
4
Amiah Mostapa Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
5
Jong Hock Chung Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
6
Teresa Enturan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
7
Sim Sui Huay Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
8
Zarinawatie binti Zulfandi Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
9
Asmah binti Raduan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
10
Ering Luhat Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
11
Ling Leh Hoon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
12
Zalinawati binti Sarkawi Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
13
Teo Swee Choo Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
14
Aishah Bong Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
15
Wendy Violette Woodford Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222