HEBAHAN - Pelawaan menyertai sesi saringan perolehan (pitching) program tv tempatan (swasta) 2020

Last modified on .

 

Pelawaan Menyertai Sesi Saringan Perolehan (Pitching) Program Tv Tempatan (Swasta) 2020

 

1. Surat Pelawaan Pembekal untuk menyertai sesi saringan pitching.

2. Pernyataan Keperluan (Need Statement) Umum Perolehan Program TV Tempatan (Swasta) Tahun 2020

3. Pernyataan Keperluan (Need Statement) Khas Perolehan Program TV Tempatan (Swasta) Tahun 2020

4. Syarat-syarat penyertaan sesi saringan pitching.

Print