ISU perumahan adalah isu nasional yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan serta negeri. Kemampuan menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat kepada semua golongan akan menyumbang kepada kualiti pembangunan sosial. Sewajarnya, pembinaan rumah harus memberi keutamaan bagi memenuhi kehendak dan keperluan rakyat dan bukan untuk keuntungan semata-mata.

Sehubungan itu, Majlis Profesor Negara, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Utusan Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia (RTM) menganjurkan program Advokasi Ilmuan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang bertajuk, Perumahan di Malaysia: Mampu Milik Atau Mampu Tengok? Sesi temubual wartawan Utusan Malaysia, MOHA MAD FAI ZAL HA SHI M bersama Naib Canselor UTM, PROF. DATUK DR. WAHID OMAR menjelaskan dari sudut perbincangan akademik itu oleh pakar-pakar yang terlibat merungkai beberapa perkara yang boleh membantu ke arah penyelesaian ini.

KENAPA pilih tajuk, Perumahan di Malaysia: Mampu milik atau mampu tengok?

WAHID: Realiti semasa jelas menunjukkan jurang yang besar di antara pendapatan isi rumah dan harga rumah. Pelbagai kajian yang dijalankan jelas menunjukkan ketidakmampuan penduduk terutama golong­an muda membeli rumah.

Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2014 oleh Jabatan Perangkaan menunjukkan pendapatan menengah isi rumah di Malaysia adalah RM4,585 atau purata RM6,141 sebulan.

Jurang yang lebih tinggi jika perbandingan dibuat bagi bandar dan luar bandar dengan hampir 70 pera­tus isi rumah di Malaysia mempunyai pendapatan kurang RM3,000 sebulan sementara harga rumah terus menunjukkan pening­katan ketara sejak 2008. Sedangkan pada kadar pendapatan itu majoriti rakyat Malaysia hanya mampu membeli rumah di bawah RM200,000 seunit.

Laporan oleh Khazanah Research Institute pada 2015 menun­jukkan indeks kemam­puan perumahan di Malaysia adalah pada tahap seriously unaffordable.

Namun realiti di luar sana lebih membimbangkan kerana rakyat tidak mempunyai banyak pilihan dan kemampuan untuk membeli rumah disebabkan harga rumah di bawah RM400,000 kebanyakannya dilaksanakan oleh agensi kerajaan negeri dan Persekutuan yang mempunyai pelbagai proses birokrasi. Sementara pemaju swasta ­terus menumpukan pembinaan rumah berharga lebih RM500,000.

Realitinya sebahagian besar rakyat terutama golongan muda yang juga pembeli rumah pertama hanya mampu tengok sehingga pendapatan mereka mencukupi untuk membeli rumah.

Kenapa pihak swasta agak liat membina rumah mampu milik?

Pihak swasta sebagai entiti perniagaan dalam konteks pasaran terbuka atau kapitalis semestinya akan mengejar keuntungan. Walaupun harga jualan rumah mampu milik yang ditetapkan oleh kerajaan negeri lebih tinggi berbanding rumah kos rendah tetapi masih tidak menjamin pihak swasta membina rumah tersebut kerana masih tertakluk kepada pelbagai kawalan oleh pihak kerajaan antaranya dari segi penentuan senarai pembeli dan jaminan kelayakan pinjaman oleh bakal pembeli tersebut.

Selain itu, kebanyakan pemaju swasta di sesetengah negeri masih mengambil sikap tunggu dan lihat memandangkan tiada dasar perumahan mampu milik yang komprehensif dari segi pelaksanaan, kawalan dan pe­nguatkuasaan.

Kehadiran pelbagai agensi Kerajaan Persekutuan dan ­negeri terlibat dalam penyediaan perumahan mampu milik juga ­menyebabkan pemaju merasakan tidak perlu bagi mereka untuk bersaing dengan agensi terbabit bagi mendapatkan pembeli yang sama.

Adakah memadai usaha yang dijalankan PR1MA, Syarikat Perumahan Nasional Berhad (SPNB) dan Jabatan Perumahan Negara dalam menyediakan rumah mampu milik?

Persaingan oleh pelbagai agensi kerajaan untuk penyediaan perumahan mampu milik adalah baik untuk jangka masa pendek bagi memenuhi keperluan mendesak golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

Pengalaman melaksanakan da­sar perumahan kos rendah sejak 1970-an jelas menunjukkan kerajaan secara sendirian tidak mampu menyediakan perumahan mampu milik tanpa penglibatan swasta. Malah penentuan harga rumah mampu milik antara RM250,000 ke RM400,000 masih terlalu tinggi berbanding kemampuan sebenar isi rumah.

Masalah lain termasuk tiada koordinasi dan perkongsian maklumat yang jelas di antara pelbagai agensi dan jabatan kerajaan di peringkat Persekutuan atau ne­geri yang terlibat di dalam penyediaan rumah mampu milik.

Benarkah syarat pembiayaan bank yang ketat antara punca pembeli tidak mampu membeli rumah?

Peningkatan bilangan pemohon pinjaman perumahan yang mempunyai sejarah kredit kewangan buruk menyebabkan semakin tinggi kadar kegagalan mendapat pembiayaan.

Selain itu, pendapatan pemohon yang rendah berbanding harga rumah juga menyebabkan kadar pembiayaan ditawarkan kurang daripada 90 peratus daripada harga rumah.

Alasan bahawa pihak bank mengetatkan syarat pembiayaan adalah wajar dari aspek memastikan kemampanan sektor perbankan negara tetapi pada masa sama boleh menjejaskan peluang rakyat untuk memiliki rumah.

Dicadangkan agar pemeriksaan dan kelulusan kelayakan pemohon dilakukan semasa permohonan rumah mampu milik.

Tapisan boleh dilakukan di peringkat awal bukan untuk menolak permohonan mereka yang tidak layak mendapat pinjaman tetapi membolehkan kerajaan menyusun strategi lebih berkesan menyelesaikan masalah mereka.