Dalam wawancara dengan Naib Canselor UPNM, JENERAL TAN SRI ZULKIFLI ZAINAL ABIDIN, beliau menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama strategik dengan institusi pendidikan serta pihak industri antarabangsa bagi memastikan pelajar universiti itu dilengkapi ilmu pengetahuan terkini.

Matlamatnya satu iaitu untuk melahirkan graduan yang akan berkhidmat dalam agensi pertahanan dan keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia (ATM), polis dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, yang bersahsiah mulia dan berpengetahuan tinggi, selaras hasrat pemegang taruh iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pertahanan.