Profil KSU

Dikemaskini pada .

 

YBHG. TAN SRI DR. SHARIFAH ZARAH SYED AHMAD

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA, MALAYSIA

___________________________________________________________________

 DILAHIRKAN PADA 13 OGOS 1956

 

PENDIDIKAN

1980

 - Ijazah Sarjana Muda (Sastera dan Sains Sosial), Universiti Malaya

1991

 - Ijazah Sarjana (Pengurusan Sumber Manusia), University Pittsburgh, Amerika Syarikat (USA)

1997

 - Ijazah Kedoktoran (Perancangan Sosial), University of Leeds, United Kingdom (UK)

 

PENGALAMAN KERJA

1981 - 1985

Penolong Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

1985 - 1988

Penolong Setiausaha, Bahagian Perkhidmatan, Kementerian Pertahanan

1988 - 1989

Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Pendidikan

1991 - 1993

Penolong Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Wanita, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat

1997 - 1999

Pengarah Bahagian, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat

2000 - 2000

Pengarah, Jabatan Kemajuan Hal Ehwal Wanita (HAWA), Jabatan Perdana Menteri

2000 - 2003

Penasihat Kedutaan Malaysia di New York, Kementerian Luar Negeri

2003 - 2004

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

2004 - 2006

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perhubungan Antarabangsa, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

2006 - 2008

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

1.7.2008 – 22.4.2009

Setiausaha Bahagian Kanan (Perancangan), kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

22.4.2009 - 15.3.2013

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

15.3.2013 - 22.12.2014

Timbalan Ketua Pengarah, Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Jabatan Perkhidmatan Awam

22.12.2014 - Kini

Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Cetak