Direktori Negeri

Jawatan
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Alamat
Jabatan Penyiaran Malaysia Sibu
96009 Sibu Sarawak.
No. Telefon
No. Faks
084-321717