Public Relations Division

 

Objektif

Untuk memberi perkhidmatan bantuan pengurusan, menyelaras aktiviti-aktiviti bahagian dan memperbaiki perhubungan antara bahagian-bahagian termasuk hubungan antara RTM dengan agensi-agensi lain.

 

Piagam Pelanggan

Dalam mencapai matlamat, kami akan;

  • Memastikan pengurusan bagi semua aktiviti jabatan berjalan dengan lancar.
  • Menyebarluas maklumat bekenaan program dan aktiviti jabatan melalui media cetak.
  • Memastikan pengurusan aduan dilaksanakan sebaiknya.
  • Memupuk nilai-nilai murni
  • Sentiasa bersikap positif dan terbuka.

Print   Email