State Directory

Bhg. Kejuruteraan, Penyiaran W.P Labuan

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Kosong Penolong Jurutera JA36
2 Puan Rohayu Hamidon Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-424225
3 Encik Jiroh Sabalah Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-424225
4 Encik Muhamad Arman Shah Anas Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-424225
5 Encik Dahari Laiman@Liman Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-424225
6 Encik Mohd Zaini Ismail Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-504896
7 Puan Azila binti Mohd Sodek Penolong Jurutera JA29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087-504896
8 Kosong Penolong Jurutera JA29
9 Kosong Penolong Jurutera JA29