State Directory

Bhg. Kejuruteraan, Penyiaran Kelantan

NO. Photo OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Encik Muhammad Aiman Bin Yusoff Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 103
2 Encik Mohd Sani Bin Salleh Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 163
3 Puan Nor Azizah Binti Mohd Noor Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 150
4 Encik Muhammad Dinor Bin Zaidi Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 156
5 Puan Fatmawatie Binti Othman Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 144
6 Encik Mohd Affendi Bin Mat Shah Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 151
7 Encik Mohd Afiz Bin Aminuddin Penolong Jurutera 09-7482933 samb 144
8 Encik Mohd Faizul Bin Jamaludin Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 148
9 Encik Mohd Khairul Anuar Bin Ayub Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 149
10 Encik Mohd Masrizul Bin Omar Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 149
11 Encik Mohd Suhaimi Bin Mamat Penolong Jurutera 09-7482933 samb 148
12 Encik Mohd Zulzaffran Safis Bin Che Amin Penolong Jurutera 09-7482933 samb 144
13 Encik Noraysham Bin Shamsuddin Penolong Jurutera 09-7482933 samb 154
14 Puan Norfazilawati Binti Jusoff Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 144
15 Puan Norihan Bin Ghani Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 151
16 YM Tg. Ahmad Shah Bin Tg. Kamal Ariffin Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 153
17 Encik Wan Sufian Bin Wan Sulaiman Penolong Jurutera 09-7482933 samb 162
18 Encik Amran Bin Abd Rahman Penolong Jurutera 09-7482933 samb 134
19 Encik Fakrudin Bin Hamzah@Mohd Noor Penolong Jurutera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7482933 samb 144
20 Puan Nurul Rasmida Binti Mat Saman Penolong Jurutera 09-7482933 samb 144