State Directory

Rancangan TV, Penyiaran Sabah

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Kosong Ketua Penolong Pengarah (Rancangan TV) 088-712344 samb 1443

Subcategories

Unit Penerbitan TV

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Encik Aris Haji Arapa Penolong Pengarah (Rancangan TV) aris@rtm.gov.my 088-712344 samb 1248
2 Cik Lim Fheng Fheng Penerbit Rancangan B44 limfhengfheng@rtm.gov.my 088-712344 samb 1275
3 Puan Shamshina Mohd Said Penerbit Rancangan B44 shamshina@rtm.gov.my 088-712344 samb. 1234
4 Puan Florence John Luan Penerbit Rancangan B42 florencejohn@rtm.gov.my 088-712344 samb 1247
5 Haji Idzham Hadi Sidik Penerbit Rancangan B42 idzhamhadi@rtm.gov.my 088-712344 samb 1259
6 Puan Sarinah Abdul Hamid Penerbit Rancangan B42 sarinahhamid@rtm.gov.my 088-712344 samb 1258
7 Cik Junainah Sojiar Penerbit Rancangan B42 junainahsojiar@rtm.gov.my 088-712344 samb 1278
8 Puan Wahida Nadus Penerbit Rancangan B32 wahidahnadus@rtm.gov.my 088-712344 samb 1234
9 Puan Jessica James Gitom Penerbit Rancangan B29 jessicajames@rtm.gov.my 088-712344 samb 1234
10 Puan Adelia Haryani Junian Penerbit Rancangan B29 adelia@rtm.gov.my 088-712344 samb 1234
11 Cik Lucy Jukin Penerbit Rancangan B29 lucyjukin@rtm.gov.my 088-712344 samb 1234
12 Puan Ramlah Othman Penerbit Rancangan B22 ramlahothman@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
13 Puan Suzana Abdullah Penerbit Rancangan B22 suzanaabdullah@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
14 Puan Asmah Asmuni Penerbit Rancangan B22 asmahasmuni@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
15 Puan Zaiton Daud Jurusolek B21 zaitondaud@rtm.gov.my 088-712344 samb 1410
16 Alvie Jack @ Herman Mohamaed Penerbit Rancangan B19 alviejack@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
17 Puan Zuzela @ Ela Binti Mohamed Penerbit Rancangan B19 zuzelaela@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
18 Encik Beddeleyan David Joseph Penerbit Rancangan B19 beddeleyan@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
19 Cik Erica Tay Penerbit Rancangan B19 erikatayyiekah@rtm.gov.my 088-712344 samb 1252
20 Cik Norhamiza Tinih Pembantu Tadbir (P/O) N19 norhamizatinih@rtm.gov.my 088-712344 samb 1259
21 Puan Siti Nadiah Abdul Kadir Pembantu Operasi N11 sitinadiah@rtm.gov.my 088-712344 samb 1259

Unit Rekabentuk Dan Pementasan

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Encik Ahmad Anwar Ngadani Ketua Unit Rekabentuk dan Pementasan B41 ahmadanwar@rtm.gov.my 088-712344
2 Encik Mohd Azuan Bahari Pereka B29 azuanbahari@rtm.gov.my 088-712344
3 Encik Aime Shairazi Ibrahim Pereka B29 aimeshairazi@rtm.gov.my 088-712344
4 Encik Hasleh Dualis Pereka B22 haslehdualis@rtm.gov.my 088-712344
5 Encik Othman Rahim Pereka B22 othmanrahim@rtm.gov.my 088-712344
6 Encik Ronnie Ag Ismail Pereka B22 ronnieismail@rtm.gov.my 088-712344
7 Puan Nita Marisin Pereka B22 nitamarisin@rtm.gov.my 088-712344
8 Encik Hamdi Mataree Pereka B19 hamdimateri@rtm.gov.my 088-712344