State Directory

Kejuruteraan TV (Unit SKPB TV & Eng TV)

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Mohd Soffiyusri Bin Mohd Younos Penolong Jurutera JA36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Crulina Binti Madsan Penolong Jurutera JA29
3 Rositah Gambu Saleh Penolong Jurutera JA29
4 Freddy Doing Penolong Jurutera JA29