State Directory

Seksyen Kejuruteraan Radio, Penyiaran Sarawak

NO. Photo OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Kosong Penolong Pengarah J44 082-248422 Samb 307
2 Encik Mohd Nurashura Abdullah Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 217
3 Encik Awang Marzuki Awang Daud Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 302
4 Encik Edwin Jambol anak Radin Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 226
5 Puan Teresa Entunan anak Galungan Ketua Unit Bengkel & Bangunan / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
6 Puan Mik anak Agok Ketua Unit Automasi / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 215
7 Puan Shaharyati Tulimen Ketua Unit MCR / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 345
8 Puan Siah binti Ulis Ketua Unit SOC / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
9 Puan Citra Dewi Salaiman Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269

Subcategories