State Directory

Seksyen Kejuruteraan Radio, Penyiaran Sarawak

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Kosong Penolong Pengarah J44 082-248422 Samb 307
2 Encik Abang Khir Abang Joss Ketua Unit Bengkel & Bangunan / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 217
3 Mik anak Agok Ketua Unit Automasi / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 215
4 Puan Teresa Entunan anak Galungan Ketua Unit MCR / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
5 Puan Shaharyati Tulimen Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 345
6 Puan Siah binti Ulis Ketua Unit SOC / Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 222
7 Encik Awang Marzuki Awang Daud Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 302
8 Encik Edwin Jambol Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 226
9 Puan Citra Dewi Salaiman Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269

Subcategories

Unit Sumber Dan Fasiliti

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Sharhayati binti Tulimen Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 269
2 Rasli bin Jilin Penolong Jurutera JA29 rasli@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
3 Mohd Nurashura bin Abdullah Penolong Jurutera JA29 nurashura@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
4 Mohd Zainal bin Bujang Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269
5 Citra Dewi binti Salaiman Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 269
6 Vijaya Luxmi Imelda Kali Penolong Jurutera JA29 vijaya.luxmi@rtm.gov.my 082-248422 Samb 269
7 Sukarno bin Ishak Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 217
8 Ahmad bin Klompot Pembantu Kemahiran H19 082-248244 Samb 217

Unit Jentera Bangunan Dan Elektrikal

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Khairuddin bin Karim Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 356
2 Vong Choon Chan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 356
3 Moksin bin Bujang Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 356
4 Asin Kanai Pembantu Kemahiran H22 082-248422 Samb 356

Unit Luar Siaran

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Edwin Jambol Radin Penolong Jurutera JA36 082-248422 Samb 226
2 Marzuki Abdul Hamid Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
3 Liong Hai Toon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
4 Nordiana Rabaee Penolong Jurutera JA29 nordiana@rtm.gov.my 082-248422 Samb 226
5 Hussein Shuini Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226
6 Syed Faizal Wan Dahlan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 226

Unit Automasi

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Mik Anak Agok Penolong Jurutera JA36 mik@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
2 Neyah binti Anggas Penolong Jurutera JA29 neyah@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
3 Haslinda binti Haji Taha Penolong Jurutera JA29 haslinda@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215
4 Salmi binti Haji Buang Penolong Jurutera JA29 salmi@rtm.gov.my 082-248422 Samb 215

Unit Toc (Technical Operation Center)

NO. OFFICER'S NAME POSITION EMAIL PHONE NO.
1 Awang Marzuki Awang Daud Penolong Jurutera JA36 amad@rtm.gov.my 082-248422 Samb 222
2 Fong Hock Leong Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
3 Wong Ley Hoon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
4 Amiah Mostapa Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
5 Jong Hock Chung Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
6 Teresa Enturan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
7 Sim Sui Huay Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
8 Zarinawatie binti Zulfandi Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
9 Asmah binti Raduan Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
10 Ering Luhat Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
11 Ling Leh Hoon Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
12 Zalinawati binti Sarkawi Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
13 Teo Swee Choo Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
14 Aishah Bong Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222
15 Wendy Violette Woodford Penolong Jurutera JA29 082-248422 Samb 222