ICT's Forms

ICT Equisition Approval Procedur

Last modified on .

 

 Tatacara Kelulusan Perolehan ICT bagi Jabatan Penyiaran Malaysia berserta Lampirannya (Lampiran A-E)

     1.Tatacara Kelulusan Pelaksanaan Projek ICT RTM

     2.Contoh Lampiran C1

     3.Contoh Lampiran C2

     4.Lampiran A dan B1 dan B2

     5.Lampiran C1-Borang Permohonan Kelulusan Projek ICT (Format Docx)

     6.Lampiran C1-Borang Permohonan Kelulusan Projek ICT

     7.Lampiran C2 -Format Slide Kelulusan Projek JPICT (Format PPTX)

     8.Lampiran C2 -Format Slide Kelulusan Projek JPICT

     9.Lampiran D - KATEGORI PROJEK ICT UNTUK KELULUSAN JPICT RTM

     10.Lampiran E -HAD NILAI DAN PERINGKAT KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT RTM

Print