Bhg. Berita Ehwal Semasa

 

 

Objektif

1. Menyampaikan maklumat mutakhir dengan tepat dan padat.

2. Menjelaskan dasar dan wawasan kerajaan.

3. Mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berilmu.

4. Merangsang minat orang ramai dan memberi pandangan ke arah perubahan selari dengan dasar-dasar kerajaan.

5. Mewujudkan perpaduan masyarakat berbilang kaum.

 

Fungsi

1. Merancang strategi bagi meningkatkan kualiti rancangan, liputan, penerbitan dan siaran Berita TV dan Berita Radio.

2. Merancang penjadualan program Berita TV dan Berita Radio.

3. Menerbit Berita TV dan Berita Radio.

4. Menerbit rancangan siaran langsung untuk siaran pagi, bicarawara dan siaran lintas langsung.


Cetak   Emel