Bhg. Khidmat Pengurusan

 

Seksyen Kewangan Dan Pentadbiran

Cawangan Kewangan

Fungsi Unit Akaun/Kewangan

1. Memproses Bayaran Gaji dan Elaun Lebih Masa.

2. Memproses Bayaran Tuntutan Elaun Perjalanan, Permohonan serta Pelarasan Pendahuluan Diri/Pelbagai.

3. Memproses Bayaran Bil.

4. Menyelenggara Buku Vot.

5. Menyelaras Pengurusan Perakaunan/Hasil.

6. Urus setia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA).

7. Mengurus Akaun Amanah Jabatan.

 

Fungsi Unit Belanjawan

1. Menyedia/Mengurus Bajet/Perjanjian Program.

2. Mengagihkan Peruntukan/Menyedia Jadual/Pelan Tindakan Peruntukan.

3. Menyelaras Permohonan Pindah/Tambah Peruntukan.

4. Memantau Kemajuan/Prestasi Perbelanjaan, Menyedia Laporan Pengurusan Bajet, Laporan Pengecualian, Belanjawan Program & Prestasi, Perbelanjaan Suku Tahun.

5. Urus setia Modified Budgetting System (MBS)/Penilaian Program/Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Akaun (JPKA).

 

Fungsi Unit Perolehan

1. Urus Setia Perolehan Sebut Harga ABM.

2. Menyelaras/Menyemak Permohonan Perolehan R/Terus Spefisikasi Tender.

3. Menyelaras/Menyemak Permohonan Kes Perolehan Di Luar Aturan (AP59).

4. Urus setia e-Perolehan (eP) Jawatankuasa Pemandu & Pelaksana/Menyedia Laporan e-P sebelum 15hb setiap bulan.

5. Menyediakan Laporan Pemantauan Perolehan secara Bulanan & Berkala (4 kali setahun) ke KPKK / Perbendaharaan.

6. Menyelaras Penurunan Kuasa Pengerusi/Ahli Sebut Harga & Hal Berkaitan Kewangan.

7. Melulus Pesanan Tempatan Bagi PTJ Sekretariat.

 

Cawangan Pentadbiran

Fungsi Unit Pengurusan Aset

1. Urus setia Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan (JKPAK).

2. Menyelaras Penurunan Kuasa/Pelantikan Pegawai pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Jawatankuasa Penyiasat, Pegawai Aset, Pegawai Pengangkutan dll.

3. Menyelaras Pemeriksaan/Penyenggaraan/Pelupusan/Kehilangan & Hapus Kira.

4. Menyelaras Laporan Aset/Pelupusan/Tindakan Surcaj/Tatatertib sebelum 15 Mac setiap tahun.

 

Fungsi Unit Pentadbiran Am

1. Mengurus Tempahan Tiket Kapal Terbang/Telefon/ Handphone , Bilik Mesyuarat dan Surat Menyurat.

2. Mengurus Aspek Pentadbiran dan Perkhidmatan Pegawai Di Unit Kewangan dan Pentadbiran contohnya Cuti, Fail Disiplin, Prestasi, Latihan Dan Kerjaya, MPK/Fail Meja dll.

3. Merancang/Menyelaras Kursus/Bengkel/Latihan Berkaitan Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan.

4. Menyelaras Permohonan Pas Keselamatan/Pas Kereta/Tempat Letak Kereta/Mengurus Pembaikan Kecil,Penyenggaraan/Pembersihan Kawasan Pejabat.

 

Seksyen Sumber Manusia

Cawangan Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi Unit Perancangan Tenaga Manusia Dan Pembangunan Organisasi

 

1. Merancang keperluan pembangunan sumber manusia serta merangka pembangunan organisasi Jabatan selaras dengan dasar dan perancangan JPA.

2. Merancang dan mengkaji keperluan perjawatan, struktur organisasi perjawatan dan pengemaskinian skim-skim perkhidmatan.

3. Pengauditan dan naziran sumber manusia.

4. Menguruskan Data Perkhidmatan Personel agensi (HRMIS).

5. Menyelaras pelaksanaan HRMIS di peringkat Jabatan.

6. Penyelaras dengan JPA berhubung pelaksanaan HRMIS.

7. Menguruskan latihan aplikasi HRMIS.

 

Fungsi Cawangan Pengurusan Prestasi Dan Tatatertib

1. Pengurusan prestasi dan LNPT.

2. Pengurusan Panel Pergerakan Gaji PPG).

3. Pengurusan Tatatertib.

4. Perisytiharan Harta.

5. Kaunseling.

6. Pengurusan hubungan pekerja/pengiktirafan.

7. Melaksanakan urusan kenaikan pangkat.

8. Merangka kemajuan kerjaya dan menyediakan 'Succession Planning' bagi skim-skim perkhidmatan di Jabatan.

9. Kompetensi.

 

Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

Fungsi Unit latihan Dan Kerjaya

1. Merancang aktiviti amali dalaman dan luar negeri.

2. Mengendalikan dan menyelia peperiksaan perkhidmatan dan Jabatan.

3. Mengendalikan kursus-kursus Induksi Umum dan Induksi Khusus.

 

Fungsi Unit Operasi Sumber Manusia

1. Menguruskan pengesahan dalam pelantikan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen.

2. Merancang dan menguruskan penempatan pegawai dan kakitangan.

3. Urusan pencen dan penerimaan faedah persaraan mengikut syarat-syarat perkhidmatan.

4. Mengurus cuti berdasarkan Perintah Am Bab C.

5. Menguruskan pertukaran kakitangan.


Cetak   Emel

Radio Televisyen Malaysia
Angkasapuri Kota Media
50614 Kuala Lumpur

aduan [at] rtm.gov.my
Tel: 03 - 2282 5333
Faks: 03 - 2284 7591

apps
googleplay bm
huawei bm

  • Kemaskini Terakhir : 01 Disember 2023.

Jumlah Pengunjung : 46240435

Peralatan Web