Dikemaskini pada .

 

  KENYATAAN TAWARAN TENDER BAGI MELANTIK PANEL UNTUK MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGENDALIKAN PERALATAN SISTEM AUDIO SECARA SEWAAN DI JABATAN PENYIARAN MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

 No.Tender: QT190000000055180

 No.Fail Rujukan: RTM/KP/KEW(P)/2-36

 

Cetak