Senarai Semak Permohonan Perolehan Secara Tender

 

 

Cawangan Pengurusan Perolehan, Bahagian Kewangan, KKMM membuat tambahan / kemaskini pada Standard Operating Procedure (SOP) Perolehan bagi menggantikan senarai semak yang sedia ada.

 

1.  Senarai Semak Permohonan Perolehan Secara Tender

 

 

 


Cetak   Emel